header-element.png

Revision af årsrapporten
Naviairs årsrapport revideres efter årsregnskabslovens regler af en statsautoriseret revisor og efter lov om Naviair af Rigsrevisor. Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisions skik, jf. § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Årsrapporten påtegnes af begge revisorer i fællesskab, der også skal udarbejde en fælles revisionsprotokol.

Rigsrevisor
Rigsrevisor reviderer Naviairs regnskaber efter reglerne i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Den statsautoriserede revisor
Den statsautoriserede revisor udpeges af transportministeren på virksomhedsmødet. Udpegning sker for ét år ad gangen. Der kan ske genvalg.

Transportministeren kan allerede straks efter lovens ikrafttræden udpege en statsautoriseret revisor, som vil skulle fungere som medrevisor, jf. lov om Naviairs § 7 stk. 2 samt § 15. Den statsautoriserede revisor udpeges for perioden indtil første ordinære virksomhedsmøde i 2011.

Den statsautoriserede revisor kan til enhver tid afsættes af transportministeren ved beslutning på et virksomhedsmøde. Har revisor meddelt sin fratræden, skal bestyrelsen senest 8 dage efter dagen revisors meddelelse om sin fratræden indkalde til ekstraordinært virksomhedsmøde til valg af ny revisor. Endvidere finder de til enhver tid gældende bestemmelser i revisorloven anvendelse vedrørende revisors tiltrædelse m.v. jf. for tiden revisorlovens § 18.

Revisorernes fælles revisionsprotokol forelægges ved hvert bestyrelsesmøde, hvor enhver tilføjelse underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Tilførsler til revisionsprotokollen sendes samtidig af revisor i kopi til bestyrelsens medlemmer. Er et bestyrelsesmedlem fraværende ved et bestyrelsesmøde, hvor revisionsprotokollen er fremlagt med en ny protokoltilførsel, skal det sikres, at vedkommende gøres bekendt med protokollatet. Ikke tilstedeværende medlemmer har pligt til at underskrive revisionsprotokollatet umiddelbart efter det bestyrelsesmøde, hvor protokollatet underskrives af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Hver revisor kan udarbejde og underskrive egne rapporter, for Rigsrevisionens vedkommende notater og beretninger til statsrevisorerne.

Intern revision
Bestyrelsen kan træffe bestemmelse om intern revision. > Virksomhedsmøde
> Bestyrelsen
> Direktionen
> Forholdet til Transportministeren
> Revision

> Kommunikation

Har du behov for at komme i kontakt med Naviair så klik her
EAN 5798000893375 CVR 26059763
Naviair er ISO 9001:2015 certificeret

Naviair Allé 1 | DK 2770 Kastrup | Telefon: 3247 8000 | Fax: 3247 8800 | presse@naviair.dk

Hjemmesiden bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.