COOPANS


COOPANS er et internationalt samarbejde mellem Naviair, Austro Control, Croatia Control, Irish Aviation Authority, LFV og NAV Portugal. COOPANS-partnerne arbejder for i fællesskab at standardisere og harmonisere det tekniske udstyr til afvikling af lufttrafikstyring.

NAV Portugal skal som nyeste medlem i COOPANS i løbet af de kommende år indkøbe nyt lufttrafikstyringssystem. De fem øvrige partnere har allerede gennemført fuld harmonisering i deres kontrolcentraler i Danmark, Sverige, Irland, Østrig og Kroatien. Det er en unik udvikling i europæisk lufttrafikstyring, hvor ANSP’erne i de øvrige lande fortsat driver deres kontrolcentraler med individuelle og meget forskellige tekniske systemer.

Vi anslår, at vi reducerer vores systemudviklingsomkostninger betydeligt i forhold til de omkostninger, hver enkelt partner ville få, hvis vi skulle udvikle teknikken hver for sig og på egen hånd. Hertil kommer betydelige besparelser på driftsomkostningerne, som vi opnår gennem fælles arbejdskoncepter og udveksling af erfaringer.

COOPANS-samarbejdet inkluderer en fælles tilgang til og deltagelse i SESAR 2020, SESAR Deployment Manager, EU-støtteprojekter og A6 Alliance, hvor COOPANS Alliance indgår på lige fod med de fem største lufttrafikstyringsselskaber i Europa.