Aireon


Aireon er et amerikansk selskab, hvis forretningsstrategi er baseret på salg af trafikovervågningsdata først og fremmest til lufttrafikstyringsselskaberne og sekundært til blandt andre luftfartsselskaber og flyhandlingsselskaber.

Naviair er blandt partnerne i Aireon med en ejerandel på 4,4 procent og dermed også globalt med i forreste felt, når det gælder udviklingen af luftfarten. De øvrige ejere er det amerikanske telekommunikationsselskab, Iridium Communications Inc. (35,8 %), samt lufttrafikstyringsselskaberne NAV Canada (37,2 %), italienske ENAV (9,1 %), Irish Aviation Authority (4,4 %) og engelske NATS (9,1 %).

I løbet af de seneste år er i alt 75 satellitter med Aireons ADS-B-udstyr ombord sendt i kredsløb om jorden. I april 2019 blev Aireon-systemet sat i drift. Dermed er det for første gang nogensinde muligt for flyveledere og andre interessenter inden for luftfarten at følge flybevægelser i realtid over alt på jordkloden. Hidtil har jordbaseret overvågningsudstyr kun sikret adgang til overvågning på omkring 30 procent af kloden. På resten af kloden har flyveledelsen udelukkende været baseret på piloternes periodevise indberetninger om flyenes position, kurs, højde og fart.

Med de meget mere nøjagtige overvågningsdata er det muligt at udnytte luftrummet over havene og de øde egne meget mere optimalt og at afvikle flytrafikken mere effektivt end hidtil. Det betyder blandt andet betydelige besparelser på brændstof for luftfartsselskaberne og deraf følgende væsentlige positive miljøeffekter i form af reducerede udledninger fra flyene.

Beregninger fra NAV Canada estimerer, at luftfartsselskaberne på ruterne over Nordatlanten samlet set vil spare mindst 650 mio. kr. på brændstofreduktioner, samtidig med kapaciteten i luftrummet øges.

På sikkerhedsområdet bidrager Aireons system også til forbedringer, da det fremover vil være langt mindre sandsynligt, at trafikfly kan forsvinde sporløst.

De første brugere af Aireon-systemet var NAV Canada og engelske NATS, som anvender systemet til at understøtte trafikstyringen af Atlanttrafikken mellem Europa og Canada. Ved udgangen af 2020 havde Aireon cirka 20 betalende kunder – fortrinsvis ANSP’er. COVID-19-krisen og den deraf følgende generelle afmatning og pengemangel på luftfartsmarkedet har imidlertid i 2020 bremset tempoet for Aireons udbredelse og vanskeliggjort salg til nye kunder.

Trafiknedgangen som følge af COVID-19-krisen har også ramt Aireon økonomisk gennem indtægtsnedgang, idet kunderne faktureres i forhold til antallet af flyvetimer. Derfor har Aireon gennemført en række tiltag for at skabe balance mellem indtægter og udgifter – herunder betydelige reduktioner af medarbejderantallet.

Vi forventer fortsat udbetaling af dividende af vores investering, men forventer, at det vil ske senere end oprindeligt planlagt.

Som følge af COVID-19’s indflydelse på nedgangen i den globale flytrafik har vi foretaget en revurdering af dagsværdien af investeringen i kapitalandelene i Aireon. Den revurderede dagsværdi har betydet en negativ regulering på 33,8 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes opdaterede forventninger til udbytteafkast af investeringen. Der henvises til note 13, hvor der er givet yderligere detaljer om grundlaget for værdiansættelsen.