header-element.png
Naviair i internationalt samarbejde
Dato
13.01.2014


Naviair med i samarbejde om verdens første rumbaserede globale overvågnings system.

Naviair har indgået en aftale om at indtræde i et samarbejde, som i løbet af de kommende år vil etablere verdens første rumbaserede globale overvågningssystem til luftfarten. aireon_ndk.jpg

Samarbejdet koordineres gennem Aireon LLC, der har hovedkvarter i Virginia, USA. De øvrige partnere i samarbejdet er det amerikanske telekommunikationsselskab, Iridium Communications Inc. samt, lufttrafikstyringsselskaberne NavCanada (Canada), IAA (Irland), ENAV (Italien) og Naviair (Danmark).

Det nye system baseres på 66 operationelle satellitter samt et antal reservesatellitter som Iridium opsender i perioden 2015 – 2017. Systemet kan – når det er fuldt operativt – levere 100 procent global overvågning af flytrafikken. I dag er der kun radarbaseret overvågning af luftfarten på cirka 10 procent af jordkloden. De resterende – ofte øde - områder er i dag uden overvågningsdækning.

Den forbedrede overvågning bliver et stort fremskridt for lufttrafikstyringen, hvor det nye system giver lufttrafikstyringsselskaberne mulighed for at udnytte luftrummet over de fjerne egne langt bedre end i dag.

Blandt andet kan flyene i større omfang få den optimale flyvehøjde i forhold til flytypen og motorernes brændstofforbrug. Samtidig giver systemet mulighed for at øge kapaciteten på luftfartens ”motorveje”, så blandt andet jetstrømmene kan udnyttes bedre end i dag. Alene for flytrafikken over Nordatlanten forventes det, at det nye system vil medføre en samlet årlig brændstofbesparelse for luftfarten på omkring 125 mio. USD. Deraf følger betydelig miljøfordele gennem reduktion af drivhusgas emissioner fra flyene.

Naviair vil gradvist frem til 2017 erhverve i alt 6 procent af partnerskabet, svarende til et samlet indskud på ca. 160 mio. kroner. Hæftelsen er begrænset til indskuddet. Fra 2018 vil partnerkredsen bag Aireon være Nav Canada (51 %), Iridium Communications Inc. (24,5 %), ENAV (12,5 %), IAA (6 %) og Naviair (6 %).

> Læs Aireons pressemeddelelse

Henvendelser vedrørende Naviairs engagement i Aireon kan rettes til:

Bo Pedersen
Kommunikationsdirektør
D +45 3247 7907


PR & Communications
+45 3247 7907

presse@naviair.dk

Har du behov for at komme i kontakt med Naviair så klik her
EAN 5798000893375 CVR 26059763
Naviair er ISO 9001:2015 certificeret

Naviair Allé 1 | DK 2770 Kastrup | Telefon: 3247 8000 | Fax: 3247 8800 | presse@naviair.dk