header-element.png
Frit valg af flyrute gavner miljøet
Dato
17.11.2011
LINKS:
>  Internationalt > NUAC

 

Pressemeddelelse 17. november 2011

Et nyt koncept for afvikling af flytrafikken i det fælles dansk-svenske luftrum vil formindske udledning af CO2 fra flytrafikken betydeligt.

 
Det såkaldte Free Route Airspace koncept indføres af danske Naviair og svenske LFV fra den 17. november. Konceptet er et konkret resultat af samarbejdet om lufttrafikstyringen i det fælles dansk-svenske luftrum, som blev deklareret i oktober 2009.

Med Free Route Airspace kan flyselskaberne og piloterne fremover frit bestemme flyets rute gennem det dansk-svenske luftrum. Konceptet vil – teoretisk beregnet på Eurocontrols standardmodeller - samlet give flyselskaberne en brændstofbesparelse på cirka 13.800 ton årligt og dermed reducere udslippet af CO2 med omkring 43.600 ton. Det svarer til den gennemsnitlige årlige udledning fra omkring 31.210 biler. Hertil kommer reduktion af andre drivhusgasser.

Naviair og LFVs beregninger viser, at konceptet svarer til en gennemsnitlig besparelse på 1,3 procent (brændstof og flyvetid) for de selskaber der flyver i dansk og svensk luftrum.

 DK-SE-FAB-215x265.jpg

I realiteten har langt de fleste fly allerede inden indførelsen af Free Route Airspace, gennem en effektiv flyveledelse, fået tilladelse til at flyve den korteste distance over Danmark og Sverige når det var muligt; men flyselskaberne har hidtil været nødt til at tilrettelægge flyvningerne, således at flyveplanerne fulgte de publicerede, faste ruter i luften. Derfor måtte flyene medtage ekstra brændstof. Efter det nye koncept kan flyene starte med lidt mindre brændstof ombord, og den lavere vægt betyder dermed et reduceret forbrug af brændstof på flyvningen. Selv om besparelsen på den enkelte flyvning er marginal, bliver der – med omkring 950.000 flyvninger årligt – tale om betydelige besparelser og deraf følgende positive virkninger på miljøet. Samtidig viser beregningerne, at flyselskaberne vil spare næsten 7.500 flyvetimer i forhold til flyvetiden i flyveplanerne.

Mens piloterne nu frit kan bestemme deres flyverute, er det fortsat Naviair og LFV som i fællesskab styrer flytrafikken og sørger for optimal flyvesikkerhed i det dansk-svenske luftrum.

I løbet af 2012 skal det fællesejede selskab NUAC (Nordic Unified Air Traffic Control) overtage ansvaret for styringen af flytrafikken fra de tre kontrolcentre i København, Malmø og Stockholm.

Free Route Airspace er tidligere indført med succes i både Portugisisk luftrum, i Irland og i en vis udstrækning også i luftrummet over Holland og Belgien.

> Hent pressemeddelelse m. data

Har du brug for yderligere information, så kontakt undertegnede:

Bo Pedersen
Kommunikationsdirektør
D +45 3247 7907


PR & Communications
+45 3247 7907

presse@naviair.dk

Har du behov for at komme i kontakt med Naviair så klik her
EAN 5798000893375 CVR 26059763
Naviair er ISO 9001:2015 certificeret

Naviair Allé 1 | DK 2770 Kastrup | Telefon: 3247 8000 | Fax: 3247 8800 | presse@naviair.dk