Kvalitetsordning

Naviair har sammen med LFV oprettet en kvalifikationsordning for forsikringsselskaber der tilbyder Aviation Liability Forsikring.

Det er muligt løbende at anmode om optagelse på kvalifikationsordningen, men én gang årligt offentliggøres en bekendtgørelse med henblik på indkaldelse af tilbud på fornyelse af Naviairs og LFVs fælles forsikring.

Der fastsættes i bekendtgørelsen en frist for ansøgning om optagelse på ordningen, såfremt man ønsker at afgive tilbud på fornyelsen.

Der kan læses mere om kvalifikationsordningen her:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:102614-2016:TEXT:EN:HTML
 


===
 

Charlotte Perch Hellinghus
Senior Legal Adviser
Legal Affairs

cpe@naviair.dk