Kommunikation

Naviair er en åben og transparent virksomhed, der ønsker at informere så bredt og åbent som muligt om vores aktiviteter og resultater.

Kommunikationen skal gennemføres indenfor rammerne af den fortrolighed, som vi er forpligtet til at overholde i forhold til særlig viden om vores kunder og hensynet til eventuelle konkurrenceforhold.

Direktionen udstikker rammerne for kommunikationsarbejdet, såvel internt i virksomheden som eksternt i offentligheden.

Kommunikationsarbejdet skal sikre, at vores interessenter bibringes viden om vores aktiviteter og vores strategiske mål, og at de erhverver en positiv forståelse for såvel vores forretningsmæssige mål som for de resultater, vi opnår.

Kommunikationen skal gennemføres i en åben dialog, hvor vi gennem information fra - og viden om - interessenterne sørger for at de relevante målgrupper sidder inde med korrekt, opdateret og relevant viden om Naviair.

Samarbejdet med medierne udgør et vigtigt element i kommunikationsarbejdet og henvendelser fra pressen besvares hurtigst muligt på alle tider af døgnet.
 


Virksomhedsmøde

Bestyrelsen

Direktionen

Forholdet til Transportministeren

Revision

Kommunikation