Direktionen

Til at varetage Naviairs daglige ledelse ansætter bestyrelsen, en direktion, der kan bestå af et eller flere medlemmer. Transportministeren orienteres herom. Såfremt direktionen består af flere medlemmer, ansættes en af disse som administrerende direktør.

Direktionen varetager den daglige ledelse af Naviair jf. selskabslovens § 117, stk. 1, og skal derved følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har angivet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter Naviairs forhold er usædvanlig art eller af stor betydning.

Direktionen skal sørge for, at Naviairs bogføring sker under iagttagelse af den til enhver tid gældende lovgivning, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde. Direktionen skal herudover sikre, at virksomhedens kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde virksomhedens nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder.
 


Virksomhedsmøde

Bestyrelsen

Direktionen

Forholdet til Transportministeren

Revision

Kommunikation