Begivenheder i 2022

Februar
På baggrund af Ruslands invasion af Ukraine følger Danmark de øvrige EU-lande og lukker luftrummet for russiske flyvninger fra søndag den 27. februar. Mandag den 28. februar lukker Rusland som modsvar sit luftrum for fly fra 36 lande, heriblandt Danmark. Lukningen af luftrum får især betydning for de interkontinentale ruter østover. 

Marts

Naviairs præstationsplan for referenceperiode 3 (RP3) godkendes. Det betyder, at Naviairs økonomiske rammer, krav til miljø, sikkerhed og kapacitet er fastlagt for 2020-2024.  


April
COOPANS fejrer 10-års jubilæum den 1. april. COOPANS Alliance er et internationalt samarbejde om et fælles system til lufttrafikstyring mellem Naviair, Austro Control, Croatia Control, Irish Aviation Authority, LFV og NAV Portugal med Thales som leverandør. 

Opstart af projekt ”Operational Performance”, der har til formål at gøre Naviairs ressource- og vagtplanlægning endnu bedre. 


Maj
Naviairs tekniske afdeling fejrer 75 jubilæum den 4. maj. Fejringen blev udsat et år som følge af Covid-19-nedlukninger. Den første tekniker blev ansat i Radioingeniørtjenesten (SLV) tilbage i 1946. Jubilæet blev fejret i Naviairhuset og i de tekniske afdelinger i Billund og Aalborg.

Juni
Naviairs bæredygtighedsrapport indstilles til CSR-prisen 2022 af FSR – Danske Revisorer.


Juli

Naviair modtager meddelelse om, at Kongeriget skal overtage kontrollen med det øvre luftrum i Grønland fra Canada og Island. Overtagelsen sker på baggrund af et ønske fra den grønlandske regering. I den forbindelse får Naviair til opgave at etablere en ny kontrolcentral i Grønland, hvorfra flyvekontrol med det øvre luftrum skal varetages fra 2031.


August

Claus Baunkjær tiltræder som ny CEO for Naviair den 1. august 2022. Naviairs bestyrelse besøger Grønland og mødes med blandt andet  myndigheder, forsvaret og Naviairs ansatte i Nuuk. 


September

Naviair bliver certificeret som lufttrafiktjeneste i UK, hvilket er nødvendigt for at levere ATC i et område af Nordsøen, som kaldes ”North Sea High” (sektor N). Certificering betyder, at Naviair kan fortsætte med at levere ATC i området efter Brexit. 


Naviair afslutter et kontroludbud om uddannelse af et hold flyveledere med start i 2023. Udbuddet skal sikre, at de ydelser Naviair køber, følger markedet og er konkurrencedygtige. 


Eurocontrol udgiver en rapport, som placerer Københavns Lufthavn i top-3 over de europæiske lufthavne, der har de grønneste landinger ift. de ankommende Vigtige begivenheder i 2022 (AUG-DEC) flys operationelle effektivitet. Den flotte placering skyldes et godt og tæt samarbejde mellem Københavns Lufthavn og Naviair. 


I Billund Lufthavn etableres en 44,95 meter høj panoramamast. På toppen af masten er monteret 16 kameraer, der kan filme 360 grader, hvilket er forudsætningen for at etablere en fuld digitaliseret tårntjeneste i Billund. 


Naviairs nyuddannede elektronikfagtekniker vinder Metalindustriens Lærlingepris. 


Oktober
Eurocontrol udgiver en ny syvårig trafikprognose for 2022-2028, hvori forventning til trafikken er nedjusteret i forhold til sidste prognose fra juni. For Danmarks vedkommende forventes trafikken at være tilbage på samme niveau som før Covid-19-krisen i 2028. 

Flyvelederfaget fejrer 100 år, hvilket markeres den 20. oktober, der også er International Air Traffic Controller-dag. 

Naviair vinder en andenplads som Årets Innovative Læreplads efter indstilling af en nuværende elektronikfagteknikerelev. Prisen uddeles til virksomheder der fagligt, socialt og ledelsesmæssigt har udmærket sig.

November

Naviair understøtter flere grønne landinger i Københavns Lufthavn med indførelsen af Performance Based Navigation (PBN). Med de nye procedurer kan flyene opholde sig længere i marchhøjde, inden de påbegynder nedstigning til lufthavnen. Ved at minimere den tid, der bruges i lavere højder, sparer flyene brændstof og reducerer CO2-udslippet.


December

Beslutning om at reorganisere Naviairs  droneområde på baggrund af udløb af  særbevilling til droneområdet ved udgangen af 2022.begivenheder


begivenheder2