Begivenheder i 2020

Januar
Naviair indgår kontrakt om systemleverance til Naviairs Remote Tower Systems.

Februar
Fire nye aspiranter til kontrolcenteret i Nuuk består basisuddannelsen.

Marts
COVID-19-pandemien lukker næsten for flytrafikken i Europa. I dansk luftrum falder trafikken til indeks 10 i forhold til niveauet i 2019.

April
Remote Tower-projekt udskydes til 2021 som følge af COVID-19-krisen.

Juni
Naviair iværksætter tilpasningsplan for at finde årlige besparelser på 190 mio. kr. for at genoprette den økonomiske nedgang som følge af COVID-19-krisen.

Naviair er med som central partner i nyt dronesamarbejde bag etableringen af det første U-space i Skandinavien, U-space Fyn. Med oprettelsen af U-space Fyn er grundlaget skabt for udvikling af en dronesektor i Danmark, hvor droner med tiden kan operere i komplekse operationer side om side med den konventionelle luftfart.

Vágar Lufthavn og Naviair indgår aftale om at fortsætte samarbejdet vedrørende drift af Vágar AFIS og vejrobservationstjeneste. Dermed er Naviair igen fast leverandør til Vágar.

August
Entry Point North (EPN) Danmark fylder 5 år.

Naviair begynder at trække på kreditfaciliteten på 500 mio. kr. for at kunne dække likviditetstab som følge af COVID-19-krisen.

September
Som et led i tilpasningsplanen som følge af COVID-19-krisen indgås aftaler om frivillig fratrædelse med 77 medarbejdere, og de pågældende stillinger i Naviair nedlægges. Sammen med nedlæggelse af en række ubesatte stillinger fører det til en samlet fremadrettet årlig besparelse på knap 90 millioner kroner.

COOPANS-systemet i København, Roskilde og Billund bliver succesfuldt opgraderet til Build 3.6 uden gener for luftfarten.

Oktober
Naviair åbner for test af ny trafikstyringsplanform for droner. Testen gennemføres i U-space Fyn, og efter testperioden skal platformen åbnes for drift i hele det danske luftrum og gradvist udbygges, så droner på sigt kan flyve uden for droneoperatørens synsvidde og operere sikkert og harmonisk i luftrummet side om side med den konventionelle flytrafik.

November
Naviair indfører formel whistleblowerordning, hvor medarbejdere, leverandører og kunder kan indberette viden eller mistanke om forhold, der er i strid med lovgivningen eller Naviairs interne regler.

Ny fem-års trafikprognose fra Eurocontrol forudser, at flytrafikken i Europa først vil være tilbage på 2019-niveau i 2024 og kun under forudsætning af, at der kommer en effektiv vaccine mod COVID-19 i 2021.

Naviairs informationssikkerhedsledelsessystem bliver ISO 27001-certificeret uden afvigelser.

Naviair overtager vigtige system- overvågningsopgaver fra Københavns Lufthavn til en værdi af 2 mio. kr. pr år.

December
Trafikstyrelsen (TBST) udsteder nyt 373-certifikat til Naviair og bekræfter dermed, at Naviair opfylder kravene til at være ANSP.