header-element.png
Nu bliver det nemmere at finde ud af, hvor du må flyve med din drone
Dato
13.10.2017


Naviair og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i samarbejde med det belgiske softwarefirma Unifly udviklet websitet droneluftrum.dk og app’en Droneluftrum, der viser både midlertidige og permanente restriktionsområder i Danmark, hvor droneflyvning ikke må finde sted. Det bliver altså nemmere og mere overskueligt at finde ud af, hvor du som droneoperatør må flyve med din drone.

App og website skal ses som et supplement til droneregler.dk, hvor man finder alle de gældende regler for droneflyvning. Husk at orientere dig her, inden du flyver med din drone.

Øget sikkerhed omkring droneflyvning
Formålet med Droneluftrum og droneluftrum.dk er at øge sikkerhedsniveauet omkring flyvning med droner. App og website giver nem adgang til de områder, hvor der ikke må flyves med droner ved at være visualiseret på et kort.

”Vores mål er at integrere droner sikkert i den eksisterende luftrumsstruktur. Med Droneluftrum sigter vi efter at øge sikkerhedsniveauet i det ukontrollerede luftrum og gøre det lettere for droneførerne at finde ud af, hvor de må flyve med deres drone. Droneluftrum vil gøre det mere sikkert at flyve med droner.”, siger Bo Pedersen”, Kommunikationsdirektør i Naviair.

Kortet viser de områder eller faciliteter, der ikke må overflyves eller som kræver en særlig tilladelse. På kortet vises restriktionsområder, der er omfattet af by- og landdronebekendtgørelserne, dvs. offentligt godkendte lufthavne, Kongehusets residenser, statslige ejendomme, ambassader, såkaldte kolonne 3-virksomheder, politiets ejendomme, fængsler/arresthuse, militære installationer og særligt naturfølsomme områder. Desuden vises de steder, hvor specielle forhold kræver særlig opmærksomhed fra droneføreren.

Sådan kommer du i gang
Droneluftrum kan bruges på iOS- og Android-enheder og kan downloades fra App Store eller Google Play. App’en kræver ikke særligt login og er gratis at bruge.

For yderligere oplysninger om Droneluftrum: 

Spørgsmål vedrørende driften af løsningen rettes til:
Naviair
T +45 3247 7907 eller naviair@naviair.dk

Regelspørgsmål rettes til:
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Luftfartsinspektør Klavs Andersen
T +45 4178 0458 eller kand@tbst.dk

Har du behov for at komme i kontakt med Naviair så klik her
EAN 5798000893375 CVR 26059763
Naviair er ISO 9001:2015 certificeret

Naviair Allé 1 | DK 2770 Kastrup | Telefon: 3247 8000 | Fax: 3247 8800 | presse@naviair.dk