header-element.png

Naviair har sammen med LFV oprettet en kvalifikationsordning for forsikringsselskaber der tilbyder Aviation Liability Forsikring.

Det er muligt løbende at anmode om optagelse på kvalifikationsordningen, men én gang årligt offentliggøres en bekendtgørelse med henblik på indkaldelse af tilbud på fornyelse af Naviairs og LFVs fælles forsikring.

Der fastsættes i bekendtgørelsen en frist for ansøgning om optagelse på ordningen, såfremt man ønsker at afgive tilbud på fornyelsen.

Der kan læses mere om kvalifikationsordningen her:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:102614-2016:TEXT:EN:HTML
 


===
 

Charlotte Perch Hellinghus
Senior Legal Adviser
Legal Affairs

cpe@naviair.dk

Har du behov for at komme i kontakt med Naviair så klik her
EAN 5798000893375 CVR 26059763
Naviair er ISO 9001:2015 certificeret

Naviair Allé 1 | DK 2770 Kastrup | Telefon: 3247 8000 | Fax: 3247 8800 | presse@naviair.dk