> Bæredygtig transport


Ambition
Vi vil nedbringe brugen af køretøjer med fossile brændstoffer samt tilskynde samkørsel og brugen af offentlig transport.

Hvorfor er det vigtigt?
Når vi starter bilen om morgenen for at køre på arbejde, bruger vi fire gange så meget energi som, hvis vi tog bussen eller toget.

Udledningerne fra transporten kan med fordel nedbringes for at nedkæmpe klimaforandringerne, og i Naviair vil vi gerne understøtte tilgængelige og bæredygtige transportsystemer for vores medarbejdere ved, at det er muligt for dem at benytte eldrevne transportmidler, kollektiv trafik og samkørsel.


> Læs mere i "Rapport for Samfundsansvar 2020" (udgivet april 2021)