> Bæredygtig renovering


Ambition
Vi vil sikre at byggeri og renovering bliver gennemført med tanke på energiforbrug og bæredygtighed.

Hvorfor er det vigtigt?
Bæredygtig renovering handler om at tænke langsigtet i forhold til drift og vedligehold. Hvert år øges den danske bygningsmasse med ca. 1 procent målt i areal. Det handler derfor ikke kun om at udvikle ”nyt i det nye”, men i lige så høj grad om at udvikle det, der allerede er. Den udvikling er nødvendig, hvis energiforbruget til bygningsdrift, der i dag udgør ca. 40 procent af det samlede energiforbrug i Danmark, skal reduceres. Derfor er det vigtigt, at vi i Naviair sikrer optimal udnyttelse af ressourcer, har en produktion med lave miljøomkostninger og en energirigtig drift. Når byggeri og renovering bliver gennemført med tanke på energiforbruget, giver det en energirigtig drift i fremtiden.


> Læs mere i "Rapport for Samfundsansvar 2020" (udgivet april 2021)