Kontor/Økonomi-elev

Når Naviair ansætter elever, er det med "offentlig administration" og ”økonomi” som speciale.

Når der opslås elevpladser, vil de være at finde under: Jobs i Naviair.

Som kontorelev i Naviair kommer du til at arbejde med fx administration og lettere sagsbehandling, kommunikation, budget- og regnskab, og personale- og lønadministration.

Som økonomielev kommer du til at arbejde med opgaver indenfor debitor, kreditor og finans, budgetopfølgning, regnskabsrapportering samt løn. Der kan også være opgaver inden for økonomistyring og regnskabs- og budgetanalyser.

Naviair forsøger i høj grad at uddanne eleverne, så de opnår færdigheder og viden, samt personlig kompetence til selvstændigt at kunne planlægge og gennemføre en effektiv administrativ sagsbehandling og samtidig opnå færdighed og grundlæggende indsigt i de hjælpemidler, værktøjer, systemer og metoder, som Naviair anvender.

Ved ansættelse af elever i Naviair, udarbejder HR en uddannelsesplan, som følger dig fra start til slut. I de to år, du er ansat som elev i Naviair, vil du skulle deltage i et antal skoleperioder på Niels Brock.

Har du spørgsmål, kan du kontakte os på telefon eller e-mail.

Naviair

People & Culture
Naviair Allé 1
DK 2770 Kastrup
Tlf.: 3247 8777
E-mail: naviair@naviair.dk