header-element.png

Naviair har i samarbejde med Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen fået udviklet en webløsning samt mobilapplikation der viser både midlertidige og permanente restriktionsområder i Danmark, hvor droneflyvning ikke må finde sted. 

Tjek altid droneregler.dk, hvor du finder alle de gældende regler for droneflyvning.

Husk også at tjekke de generelle bestemmelser for flyvning med droner:

> By
> Land 

Kontakt
Regelspørgsmål rettes til Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen på info@tbst.dk.
Spørgsmål vedrørende driften af løsningen rettes til Naviair på drone@naviair.dk.

Droneluftrum (app)
App’en Droneluftrum kan bruges på iOS- og Android-enheder og du kan downloade APP'en via Google Play og APP Store. App’en kræver ikke særligt login og er gratis at bruge. 
Hvis du opretter et brugernavn og logger ind så kan du gemme/navngive din(e) drone(r) og få adgang til en log over dine flyvninger.

Droneluftrum (web)
Du finder websitet på: www.droneluftrum.dk 
På hjemmesiden kan du orientere dig om restriktionerne i hele Danmark. Det er ikke muligt at logge ind på websiden. Her skal du i stedet bruge APP'en.

Tip til website: Hvis symbolforklaring/label er for stor på websitet, kan du sætte browserens zoom-indstilling ned til fx 75% og derefter benytte applikationens zoom til at finde det ønskede sted.

Forklaring på farvekoder:

drone

Kortet viser:

A)   P, R og D (Prohibited, Restricted og Danger) - områder.
Disse offentliggøres i AIP Danmark og aktiveres via NOTAM (EKDK). Visningen er lavet således, at kun de områder som er gældende for højden 0-150 m er medtaget.

Gult stiplet område: Restriktionsområder (ikke aktivt)
Gul fyldt område: Restriktionsområde (aktivt i dag)
Rødt område: Restriktionsområde (aktivt nu)

B)   De steder som nævnes i BEK nr. 1256 af 24/11/2017. Bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område §15 stk. 9 (HEMS-pladser) og stk. 10 (dvs. Offentligt godkendte lufthavne med 2 km & 5/8 km afstandszoner).
De steder som nævnes i BEK nr. 1257 af 24/11/2017 Bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område §13 stk. 8 (HEMS-pladser) og stk. 10 (dvs. Offentligt godkendte lufthavne med 2 km & 5/8 km afstandszoner)

Rødt område: Offentlig/militær/HEMS flyveplads

Som udgangspunkt må der ikke flyves i områder markeret med rødt, men der kan søges om dispensation fra reglerne hos styrelsen. 
Sagsbehandlingstiden kan være lang, idet flere myndigheder ofte skal vurdere ansøgningen. 
Sagsbehandlingen faktureres efter gældende gebyrbekendtgørelse. 

Hvis man har dronebevis, kan man søge tilladelse ved TBST til flyvning i de røde områder. 
Man søger ved at sende ansøgning til info@tbst.dk med følgende information:
 
> Navn og dronebevis nr.
> Sted hvor man ønsker at flyve, gerne illustreret med et kort
> Formål med flyvning
> Tidspunkt og hvor længe man ønsker at flyve, evt. som en eller flere perioder

hems2020b

C)   De steder som nævnes i BEK nr. 1256 af 24/11/2017 Bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område §15 stk. 11 (dvs. kongehusets residenser, Christiansborg Slot, statsministerboligen Marienborg, ambassader, kolonne 3-virksomheder, politiets ejendomme, fængsler, arresthuse og militære installationer m.v.).
De steder som nævnes i BEK nr. 1257 af 24/11/2017 Bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område §13 stk. 10 (dvs. kongehusets residenser, Christiansborg Slot, statsministerboligen Marienborg, ambassader, kolonne 3-virksomheder, politiets ejendomme, fængsler, arresthuse og militære installationer m.v.).

Blåt område: Sikringsområde

Hvis man ønsker at flyve i et blåt område søger man tilladelse på følgende måde:

> Flyves i nærområdet (bufferzonen) eller over selve området så søges tilladelse hos den myndighed (eller forvalter) som er ansvarlig for området.

Husk: ved flyvning i bymæssigt område så skal Politiet stadig underrettes rettidigt.

D)   De steder som nævnes i BEK nr. 1256 af 24/11/2017 Bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område §15 stk. 13 (dvs. de særligt naturfølsomme områder som er omfattet af BL 7-15).
De steder som nævnes i BEK nr. 1257 af 24/11/2017 Bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område §13 stk. 13 (dvs. de særligt naturfølsomme områder som er omfattet af BL 7-15).

Grønt område: Naturområde

Som udgangspunkt må der ikke flyves i områder markeret med grønt, men der kan søges om dispensation fra reglerne hos styrelsen. 
Sagsbehandlingstiden kan være lang, idet flere myndigheder ofte skal vurdere ansøgningen. 
Sagsbehandlingen faktureres efter gældende gebyrbekendtgørelse. 

Flyvning i naturfølsomme områder må kun finde sted ved udførelse af nødvendige opgaver i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse m.m. af anlæg, ejendomme, skovbrug, landbrug og dyrehold m.v. 
Man kan derudover søge særlig tilladelse fra TBST hvis man ønsker at flyve i et eller flere områder med et professionelt formål. 
Man søger ved at sende ansøgning til info@tbst.dk med følgende information:

> Navn og dronebevis nr. eller dronetegn nr.
> Sted hvor man ønsker at flyve, gerne illustreret med et kort
> Formål med flyvning
> Tidspunkt og hvor længe man ønsker at flyve, evt. som en eller flere perioder
> TBST vil i behandling af ansøgning indhente en vurdering fra Miljøstyrelsen

E)   De steder, hvor særlige forhold kræver speciel opmærksomhed fra droneoperatøren.

Orange område: Opmærksomhedsområde

Det kræver ikke nogen tilladelse at flyve i disse områder. Man skal være opmærksom på aktiviteter i luften. Man kan eksempelvis med fordel kontakte en flyveplads for at høre hvilke aktiviteter der pågår fra pladsen.


Kortet viser IKKE:
A)   Hvad der er bymæssigt område, hvor det kræver et dronebevis og professionelt formål for at måtte flyve. Husk at: Politiet skal underrettes rettidigt.

B)   Områder, hvor lodsejer har pålagt begrænsninger for anvendelsen af pågældende areal, f.eks. ved forbud mod at starte/lande med droner fra området. 
Information om denne type begrænsninger indhentes ved lodsejer, e.g. Dyrehaven, Naturstyrelsen.

C)   De steder som nævnes i BEK nr. 1256 af 24/11/2017 Bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område §15 stk. (dvs. viser ikke No-Fly zoner omkring jernbaner og veje).
De steder som nævnes i BEK nr. 1257 af 24/11/2017 Bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område §13 stk. 6 (dvs. viser ikke No-Fly zoner omkring jernbaner og veje).

D)   De steder som nævnes i BEK nr. 1256 af 24/11/2017 Bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område §15 stk. 12 (dvs. viser ikke No-Fly zoner, hvor redningsmandskab arbejder).
De steder som nævnes i BEK nr. 1257 af 24/11/2017 Bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område §13 stk. 12 (dvs. viser ikke No-Fly zoner, hvor redningsmandskab arbejder).

Her er et eksempel på, hvorledes farvekoderne kan overlappe og give kombinationsfarve:
farve droneweb

Har du behov for at komme i kontakt med Naviair så klik her
EAN 5798000893375 CVR 26059763
Naviair er ISO 9001:2015 certificeret

Naviair Allé 1 | DK 2770 Kastrup | Telefon: 3247 8000 | Fax: 3247 8800 | presse@naviair.dk

Hjemmesiden bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.