header-element.png
2017 - Godt år for Naviair
Dato
25.04.2018


Prisnedsættelser på 19 procent over de seneste fire år på en route raten og næsten 30 procent i Københavns Lufthavn er et håndfast udtryk for at Naviair holder sit løfte til kunderne om omkostningsreduktioner og lavere priser. Denne kurs blev fortsat i 2017 samtidig med at Naviair opretholdt sit sædvanlige høje sikkerhedsniveau og en effektiv flytrafikstyring uden forsinkelser. Samtidig kunne koncernen præsentere et overskud før skat på 79,5 millioner kroner.

Så kortfattet kunne bestyrelsesformand Anne Birgitte Lundholt konkludere på resultatet af Naviairs kerneaktiviteter, da hun redegjorde for regnskabsåret 2017 på Naviairs virksomhedsmøde, der blev afholdt den 25. april 2018.

”2017 blev i alle henseender et godt år for Naviair. Sikkerheden var som sædvanlig i top. Vores trafikafvikling var effektiv og forsinkelsesfri, sådan som den har været det siden 2008. Og vi kunne for fjerde år i træk sætte vores priser ned”, sagde Anne Birgitte Lundholt.

Hun betegnede årets resultat på 79,5 millioner kroner før skat som tilfredsstillende og hun glædede sig over, at mens der i 2017 var et lille fald i trafikken på Københavns Lufthavn, så var der fortsat vækst i flytrafikken gennem dansk luftrum i 2017. Antallet af En route-operationer voksede med 1,2 procent i forhold til 2016.

Formanden fremhævede også de mange positive resultater af Naviairs internationale samarbejder:

”Gennem vores medejerskab af amerikanske Aireon, er vi med til at etablere verdens første – og eneste – globale overvågningssystem for fly. Når det satellitbaserede system efter planen går i drift i løbet af det næste års tid vil der være opsendt i alt 75 satellitter. De første 50 er allerede i kredsløb og de foreløbige test af signalerne tegner godt”.

Naviairs partnerskab i COOPANS alliancen er med til at placere Naviair blandt de førende i lufttrafikstyringbranchen. Blandt andet sikrer det Naviair en unik position blandt de få lufttrafikstyringsvirksomheder i Europa, der opererer med fuldt harmoniserede systemer.

”Alliancens resultater vækker opmærksomhed og flere selskaber viser interesse for at komme med. Fra kun at være tre i starten omfatter alliancen i dag virksomheder fra fem lande og NAV Portugal har for blot en måned siden underskrevet en aftale som baner vej for at indgå som ny, sjette partner”, sagde Anne Birgitte Lundholt og fortsatte:

”Herhjemme arbejder vi blandt andet målrettet videre med vores ambition om at styrke vores betjening af de regionale lufthavne gennem mulighederne for at udnytte den digitale teknologi til modernisering og effektivisering af tårn- og indflyvningskontrollen”.

Bestyrelsesformanden oplyste videre, at hun forventer at arbejdet med udformning af en ny strategi der udstikker kursen frem til 2030 kan afsluttes inden årets udgang. Dermed vil være parat med initiativer, der kan styrke og fremtidssikre en sund og stærk virksomhed i det kommende årti.

”Det betyder også, at vi er forberedt på at tage de nye udfordringer og muligheder op, som dukker op inden for vores branche", sagde Anne Birgitte Lundholt.

Tak fra Transport- Bygnings- og Boligministeren
Transport-, Bygnings- og Boligminister Ole Birk Olesen takkede ved mødet både for et tilfredsstillende og positivt resultat og for Naviairs indsats for sikker og forsinkelsesfri trafikafvikling.

”Jeg er også meget tilfreds med at ledelsen arbejder på at gøre virksomheden økonomisk robust. Og så er det positivt med prisnedsættelserne. Jeg hæfter mig også ved engagementet i Aireon og udviklingen af det globale overvågningssystem. Det vil jeg følge med stor interesse”, sagde Ole Birk Olesen.

Direktørskifte
Både han og bestyrelsesformanden benyttede lejligheden til at takke Naviairs afgående direktør, Morten Dambæk, for hans indsats for dansk luftfart og Naviair. Han afløses den 1. maj af Carsten Fich der bliver ny administrerende direktør.

Bestyrelsen
På virksomhedsmødet blev det oplyst, at Uwe Teichert af helbredsmæssige årsager har valgt at udtræde af Naviairs bestyrelse og at der ikke bliver udpeget en efterfølger, da transport-, bygnings- og boligministeriet har til hensigt at nedbringe antallet af ministerudpegede medlemmer til 4 fra 2019.

Pr. 25. april har Naviairs bestyrelse herefter følgende medlemmer: Anne Birgitte Lundholt (formand), Michael Fleischer (næstformand), Henrik Christoffersen (medarbejdervalgt), Flemming Kim Hansen (medarbejdervalgt), Per Møller Jensen, Helle Munksø (medarbejdervalgt), Birthe Høgh Rask, Christina Rasmussen.

 > Læs "Årsrapport 2017


Ønsker du yderligere information,  kontakt:
Bo Pedersen
Kommunikationsdirektør
D +45 3247 7907
Har du behov for at komme i kontakt med Naviair så klik her
EAN 5798000893375 CVR 26059763
Naviair er ISO 9001:2015 certificeret

Naviair Allé 1 | DK 2770 Kastrup | Telefon: 3247 8000 | Fax: 3247 8800 | presse@naviair.dk

Hjemmesiden bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.